Vývoj a výroba podávacích zařízení

 • Druh zvoleného pohonu (elektrický, pneumatický, apod.) pro podávací zařízení je vždy závislý na charakteru podávaného dílu.
 • Podávací zařízení podává díly v požadované orientaci a požadovaném taktu zákazníkem.
 • Komunikace se zákazníkem probíhá i pomocí výkresové a modelové dokumentace.
 • Podávací zařízení je ovládáno řídícím systémem, který lze ovládat z PLC.
 • Zásobníky podávacího zařízení jsou odvislé od složitosti podávaného dílu. Vyvijíme a vyrábíme zásobníky různých tvarů a velikostí, např. kruhové vibrační, kuželové vibrační, lineární vibrační, bubnové pneumatické a elektrické, apod.
 • Pro aplikace kde je potřeba dosáhnout vyšší otěruvzdornosti materiálu (např. při podávání keramiky) instalujeme do problémových míst otěruvzdornější materiály (nástrojová ocel) 
 • Dle potřeby vyrábíme také protihlukové kryty, či polyuretanové nástřiky.
 • Pro případy vysoké zásoby či složitosti dílu se mnohdy využívá tzv. předzásobník

Vývoj a výroba předzásobníků

 • Funkcí předzásobníků je především doplňovat rovnoměrně zásobu do zásobníku podávacího zařízení.
 • Vyvijíme a vyrábíme předzásobníky deskové, vibrační, pásové, magnetické, apod.

Manipulace s díly

 • Zabýváme se také manipulací s díly dle požadavků zákazníka (přemístění, otočení, natočení, vyhození, zvednutí atd. včetně detekcí  

Speciální aplikace

 • Vývoj a výroba třídících zařízení (slouží k třídění dílů, které neodpovídají výkresové dokumentaci)
 • Vývoj a výroba stanice pro počítání dílů
 • Vývoj a výroba rozplétací a podávací stanice pro pružiny
 • Vývoj a výroba čistícího zařízení (slouží k čištění dílů od nežádoucích příměsí)
 • Vývoj a výroba podávacího zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu

Oprava a úprava stavajících zařízení

 • Zabýváme se také opravami a zdokonalováním stávajících zásobníků vibračních podavačů, kde se změnil podávaný produkt, nebo jsou problémy se spolehlivostí.
 • Tam kde je to možné, používáme stávající vibrační techniku zákazníka. Vibrační pohony a zdroje mají obecně vyšší životnost, než bývá u projektů, které končí, takže ji lze použít při realizaci změn, nebo nových projektů.

Povrchová úprava

 • Provádíme povrchovou úpravu ( polyuretan) pomocí nástřiku MetaLine. 
 • Vylepování polyuretanovým potahem
 • Vylepování jednosměrným kobercem
 • Kalení extrémně namáhaných separačních míst